Liceul cu program sportiv "MIRCEA ELIADE"

“A fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi responsabil faţă de tine insuţi.”

Valori si obiective

© 2013 Liceul cu program sportiv "MIRCEA ELIADE"

Alina Dumitru


George Ogararu


Viorel Mazilu


Cezar Lungu


Costin Lazar


Valentin Negru


Sorin Paraschiv

  Obiective educationale:

     Angajamentul pedagogic:

·          Realizarea unei  instruiri situată la cele mai inalte cote de performantă.

·          Furnizarea de programe educaționale centrate pe nevoile individuale ale elevilor.

·          Realizarea activitațilorinstructiv-educative care să conducă la dezvoltarea competențelor copiilor și tinerilor, a talentelor specifice și increderii în sine.

       Valorificarea  la maximum a potenţialului  elevilor prin:

·          Promovarea unui proces interactiv de predare – învăţare – evaluare;

·          Încurajarea creativităţii şi a flexibilităţii gândirii;

·          Dezvoltarea relaţiilor sociale;

·          Promovarea respectului şi interesului pentru valorile culturii naţionale şi universale.

       La terminarea studiilor, ne dorim ca elevii liceului nostru să fie tineri cu o cultură generală temeinică şi o gândire flexibilă, capabili să-şi afirme capacităţile creatoare, aptitudinile şi aspiraţiile.

 

Adresa ISMB  privind rezolvarea conflictelor la nivel de unitate școlară  adresa 7984.pdf

       Valori  educationale urmarite :

·          Performanta

·          Integritate

·          Cooperare

·          Respect

·          Responsabilitate

·          Toleranta