Liceul cu program sportiv "MIRCEA ELIADE"

“A fi liber înseamnă, înainte de toate, a fi responsabil faţă de tine insuţi.”

© 2013 Liceul cu program sportiv "MIRCEA ELIADE"

Alina Dumitru


George Ogararu


Viorel Mazilu


Cezar Lungu


Costin Lazar


Valentin Negru


Sorin Paraschiv
 

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE” BUCUREŞTI

 

STRATEGIA COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII

 

Motto:

          „Simplitatea, care ar trebui să fie o calitate naturală, are adesea nevoie de studiu pentru a fi dobândită.”

VIZIUNEA:

Comisia de evaluare si asigurarea calităţii se preocupă de îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală prin optimizarea politicilor si strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii şcolare si prin evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală).

MISIUNEA:

Comisia de evaluare si asigurarea calităţii de la L.P.S „ Mircea Eliade” Bucureşti, va coordona aplicarea procedurilor si activităţilor de autoevaluare instituţională  privind calitatea educaţiei in vederea stabilirii paşilor de urmat pentru evoluţia scolii. Autoevaluarea se realizează pe baza standardelor de autorizare/acreditare/evaluare periodică şi pe baza standardelor de calitate cu aportul tuturor actorilor educaţionali (elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locala).

 

2019 – 2020

 

 Raport Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei 2019-2020   

 

 

2018 – 2019

 

COMPONENTA  COMISIEI  CEAC

COORDONATOR/ RESPONSABIL  CEAC:  VASILICĂ ADINA

MEMBRII: ANITA DIANA, LILIANA MARICA, IANCU FLORENTINA, VLADU MARIUS

REPREZENTANTUL  SINDICATULUI:  PĂŞTIN DIANA

REPREZENTANTUL ELEVILOR: MARIN MIRCEA

REPREZENTANTUL PĂRINŢILOR: BAIDAN VALENTIN

REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL: GABRIEL CIONTU

 

 Raport Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei 2018-2019

 

Raport Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei RAEI 2018_2019_

Program sportiv integrat_CSS

 

 

 

2017 – 2018

 

COMPONENTA  COMISIEI  CEAC

COORDONATOR/ RESPONSABIL  CEAC:  VASILICĂ ADINA

MEMBRII:  COVACI  DORINA

                 LILIANA MARICA

REPREZENTANTUL  SINDICATULUI:  PĂŞTIN DIANA

REPREZENTANTUL ELEVILOR: ANDREEA SANDU

REPREZENTANTUL PĂRINŢILOR: CECILIA LUPESCU

REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL: GABRIEL CIONTU

 

RAPOARTE CEAC/ RAEI 2017-2018:

 

·         Raport Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei

 

2016 – 2017

 

COMPONENTA  COMISIEI  CEAC

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

 

1

VASILICĂ ADINA

Coordonator CEAC

2.

MARICA LILIANA

Membru CEAC

3.

COVACI  DORINA

Membru CEAC

4.

ANITA DIANA

Membru CEAC

5.

COLLEC LIANA

Membru CEAC

6.

PĂŞTIN DIANA

Reprezentantul sindicatului

7.

EFTENOIU DANIEL

Reprezentantul părinţilor

8.

PETRE GABRIEL

Reprezentantul Consiliului Local

9.

MARA EDUARD

Reprezentantul elevilor

 

Raport Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei 2016-2017

RAPOARTE CEAC/ RAEI 2013-2014

 

Comunicat de presă ARACIP- De la 1 ianuarie 2015, ARACIP pune la dispoziția elevilor, a părinților, dar și a tuturor  persoanelor interesate, Rapoartele anuale de evaluare internă a calității educației pentru anul școlar 2013-2014, realizate de unitățile de învățământ preuniversitar din Romania - prin intermediul portalului http://aracip.eu

 

Puteti accesa RAEI 2013- 2014 la adresa: http://aracip.eu/Pages/Schools/SchoolPage.aspx?id=10017023

 

PĂREREA TA CONTEAZĂChestionare CEAC           Chestionare ELEVI

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII-2014-2015

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  (ROFUIP2014)  http://www.edu.ro/index.php/articles/22583